News Landes

News Landes

Mẹ hai con trồng cả ‘vựa trái cây’ trên sân thượng 68 m2

Giàn nho nhà chị Minh Tuyết có 21 chùm, lựu hàng chục quả; ổi, táo, cóc, doi sai trĩu, ăn không hết phải mang cho. Khu vườn nhà chị Minh Tuyết ở Nhà Bè, TP HCM giống như một vựa trái cây bởi quả gì cũng có. Trên sân thượng rộng 68 m2, chị trồng…

Continue Reading