News Landes

News Landes

Diễn viên Chí Nhân bất ngờ làm BTV Thể thao

Ngoài công việc diễn viên, Chí Nhân vừa nhận vai trò mới – một BTV Thể thao trên sóng truyền hình. Nam diễn viên cho biết anh có tình yêu với thể thao nên sẽ phát huy. Mới đây, diễn viên Chí Nhân chia sẻ những hình ảnh trên cá nhân trong vai trò của…

Continue Reading