News Landes

News Landes

BTV Ngọc Trinh: “Tôi từng thất bại nặng nề khi tự nghĩ mình hay ho”

“Khi ai đó nói về mình hoặc khen mình tôi hay chọn cách đóng lại. Tại tôi đã từng bị thất bại rất nặng nề khi tự nghĩ mình có điểm gì đó hay ho”, Ngọc Trinh trải lòng. BTV Ngọc Trinh sinh năm 1986 tại Hà Nội. Cô là một người dẫn quen thuộc…

Continue Reading